Archiwum miesięczne: maj 2019

Medalik Zakonu Trynitarzy ( Zakon Świętej Trójcy )

Zakon Trynitarzy został założony w 1193 r. przez dwóch świętych: Jana z Mathy (1150 – 1213) i Feliksa de Valois (1127 – 1212) ( obaj widoczni na medaliku ), a zatwierdzony w roku 1198 przez papieża Innocentego III. Działalność zakonu opierała się na wykupie jeńców chrześcijańskich z rąk muzułmanów podczas wypraw krzyżowych, oraz opieką nad więźniami, chorymi i uzależnionymi. Na ziemiach Polskich Trynitarze pojawili się za panowania Jana III Sobieskiego i pomagali w wykupie polskich jeńców z jasyru (niewoli tureckiej […]