Św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża

Święta Teresa od Jezusa zwana też Teresą z Ávili lub Teresą Wielką jest jedną z tych świętych, która swoim życiem i działaniem wniosła wiele zmian w swoim otoczeniu i w Kościele pozostawiając po sobie dzieła trwające po dziś dzień. Hiszpańska zakonnica urodziła się 28 marca 1515 r. a zmarła 4 października 1582 r., beatyfikowana 24 kwietnia 1614 r. a kanonizowana 12 marca 1622 r. Była mistyczką , pisarką i reformatorką zakonu karmelitanek, oraz założycielką zakonu karmelitów bosych wraz ze św. Janem od Krzyża. Nie będę tu przytaczał całego życiorysu świętej , gdyż można go z łatwością odnaleźć w internecie. Na wspomnienie zasługuje fakt iż św. Teresie przez ponad dwa lata ukazywał się Jezus. Napisała kilka dzieł dotyczących życia duchowego uważanych za kanon literatury chrześcijańskiej. W roku 1970 papież Paweł VI ogłosił Ją doktorem Kościoła. Pierwsze medaliki ze św. Teresą pojawiły się w XVII w.

DSCF0538_crDSCF0542_cr

XVII w. Mały medalik z błogosławioną Teresą od Jezusa i  św. Rodziną z drugiej strony (prawdopodobnie  beatyfikacyjny z 1614 r.). Wymiary: 27 x 16 mm.

DSCF0543_cr DSCF0544_cr

XVII w. Duży  medalik ze świętą Teresą ( widoczna scena zwana jest ” Ekstazą św. Teresy” przedstawiona jak na rzeźbie Berniniego z kościoła Santa Maria della Vittoria w Rzymie ). Natomiast druga strona przedstawia św. Jana od Krzyża współzałożyciela  zakonu karmelitów bosych wraz ze św. Teresą.  Wymiary: 37 x 26 mm.

Św. Jan od Krzyża

Św. Jan od Krzyża właściwie nazywał się Juan de Yepes y Alvarez urodził się 24 .06.1542 r. w Hiszpanii w miejscowości Fontiveros koło Avili a zmarł 14.12.1591 r. w Ubedzie. Poeta , mistyk , karmelita , prezbiter. Wraz z św. Teresą z Avili uważany jest za współzałożyciela zakonu karmelitów bosych. Dokładny życiorys można znaleźć w internecie. Został beatyfikowany w 1657 r. a kanonizowany w 1726 r. 27 grudnia. Jest patronem życia kontemplacyjnego , mistyków , poetów hiszpańskich.

DSCF1518_crDSCF1516_cr

XVIII w.  Medalik  z  wizerunkiem św. Eliasza – proroka , patrona zakonu karmelitów , i św. Jana od Krzyża.  Prawdopodobnie medalik kanonizacyjny.  Wymiary: 35 x 28 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Medaliki na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania

Ważnym wydarzeniem w życiu katolika jest przyjęcie dwóch sakramentów. Pierwszy z nich to: Pierwsza Komunia Święta – sakrament , który sprawia iż po raz pierwszy w pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa pod postacią chleba ( białego opłatka ). Sakrament ten został ustanowiony przez Jezusa w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Po odmówieniu modlitwy Jezus wziął chleb , pobłogosławił go i połamał następnie rozdał swoim uczniom , podobnie wziąwszy kielich z winem , pobłogosławił i podał swoim uczniom. Na chleb mówił „ Oto Ciało Moje „ a na wino „ Oto Krew Moja” dodając na koniec słowa „Czyńcie to na Moją Pamiątkę „. Przez długi czas Pierwsza Komunia Święta była sakramentem przeżywanym wyłącznie w sferze duchowej , natomiast nie towarzyszyła mu oprawa uroczystości rodzinnych i obdarowywania z tej okazji drogimi prezentami. Jako pamiątkę po tym wydarzeniu , uczestnicy otrzymywali dyplom i medalik . Oto kilka wzorów takiego medalika z okresu XIX i XX w.

DSCF1616_crDSCF1617_cr

XIX w. Medalik na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej. Sygnowany AM (Aleksander Magnus). Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0436_crDSCF0437_cr

XIX w.  Medalik na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej. Sygnowany AM (Aleksander Magnus). Rewoliński nr. 1366 . Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0433_crDSCF0434_cr

XIX w. Pamiątkowy medalik z datą 1876 r,  sygnowany PB ( Paweł Bitschan) . Odmiana nie notowana u Rewolińskiego. Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0441_crDSCF0442_cr

XIX-XX w.  Aluminiowy medalik sygnowany PB  ( Paweł  Bitschan). Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0443_crDSCF0444_cr

XX w. Aluminiowy medalik bez sygnatury. Wymiary: 29 x 20 mm.

DSCF0445_crDSCF0446_cr

XX w. Aluminiowy medalik sygnowany KS . Kasprzykiewicz i Szmakfefer  (sygnatura odwrucona o 180 stopni). Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0447_crDSCF0448_cr

XX w.  Aluminiowy medalik sygnowany SW. Wymiary: 28 x 18 mm.

DSCF0449_crDSCF0450_cr

XX w. Aluminiowy owalny medalik . Średnica: 17 mm.

Drugi natomiast to sakrament Bierzmowania , inaczej zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Istotą tego sakramentu jest namaszczenie Duchem Świętym przez położenie dłoni biskupa na głowie bierzmowanego, tak jak w Biblii Apostołowie kładli ręce na wiernych a oni otrzymywali Ducha Świętego. Jest to sakrament dojrzałości i umocnienia wiary przez działanie w nas siedmiu darów Ducha Świętego. Spotyka się kilka odmian okolicznościowych medalików upamiętniających przyjęcie tego sakramentu , lecz występuje ich znacznie mniej w porównaniu z medalikami upamiętniającymi Pierwszą Komunię.

DSCF0438_crDSCF0439_cr

XIX w.  Medalik na pamiątkę sakramentu Bierzmowania . Sygnowany IB. Rewoliński nr. 1373 . Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0469_crDSCF0470_cr

XX w. Aluminiowy medalik Na Pamiątkę Bierzmowania sygnowany  KS. Kasprzykiewicz i Szmakfefer.  Wymiary: 28 x 19 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Boża Leśniańska – (Matka Jedności i Wiary)

Jednym ze znanych Podlaskich Sanktuariów Maryjnych jest Leśna Podlaska. Miejscowość ta zasłynęła dzięki znalezionej tam w 1683 r. dnia 26 września kamiennej płaskorzeźbie z wizerunkiem Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus , która znajdowała się na drzewie gruszy. Znalazcami było dwóch małych chłopców: Aleksander Stelmaszczuk (9 lat) i Miron Makaruk (10 lat), którzy paśli bydło . Wizerunek został umieszczony na dworze dziedzica Leśnej – Pawła Michałowskiego , który nakazał zbudowanie drewnianego kościółka w miejscu odnalezienia płaskorzeźby. Trzy lata później w 1686 r. w nowo powstałym kościółku umieszczono kamienną ikonę. W roku 1700 po wcześniejszym przesłuchaniu świadków , biskup Franciszek Prażmowski uznaje cudowność łask i zezwala na publiczny kult Maryjny. W 1716 r. książę Karol Stanisław Radziwił , funduje złote korony. Wzrost kultu sprawił iż w 1731 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni , która trwała do 1758 r., oraz sprowadzono paulinów do opieki nad parafią. Za aktywną pomoc powstańcom w powstaniu styczniowym sanktuarium zostało w 1874 r. zmienione na cerkiew. Jednak  Biskup Janowa – Beniamin Szymański przewidując po powstańcze represje wcześniej ukrył oryginał kamiennej ikony Matki Bożej u sióstr Benedyktynek w Łomży.

DSCF0406_crDSCF0407_cr

XIX w. Polski medalik ze sceną zjawienia MB Leśniańskiej na drzewie gruszy . Na rewersie widoczna postać św. Wiktora Męczennika , którego relikwie znajdują się w bazylice w Leśnej Podlaskiej. Sygnowany :WL. Rewoliński nr. 570. Wymiary: 25 x 18 mm.

.1a1b

XIX w. Bardzo ciekawa odmiana medalika z nietypowymi napisami na awersie: M.B.  LESZNICKA  lub LASZNICKA  Z  NAD NAMI , a na rewersie :  S: ANTONI MOGILEWSKI . Odmiana nie notowana u Rewolińskiego. Wymiary: 25 x 19 mm.

DSCF1356_crDSCF1357_cr

XX w. A dokładniej 1919 r.  Aluminiowy medalik  upamiętniający rocznicę objawienia  Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Wymiary: 27 x 19 mm.

Po intensywnych poszukiwaniach oryginał został odnaleziony w 1926 r., a w dniach 22 -25 września 1927 r. w uroczystej trzydniowej procesji dokonano uroczystego powrotu cudownej ikony Matki Bożej do Leśnej. W roku 1963 prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przyozdobił wizerunek koronami papieskimi. Od 1980 r. została wprowadzona stała nowenna każdego 26 dnia miesiąca , która przyczyniła się do znacznego ożywienia kultu Matki Bożej i łask za jej pośrednictwem wypraszanych. W 1981 r. Stolica Apostolska nadaje nowy tytuł Matce Bożej – „ Matka Jedności i Wiary”, a w 1983 r. odbyły się uroczystości 300 – lecia zjawienia cudownej ikony Matki Bożej.

DSCF0410_crDSCF0411_cr

XX w.  Medalik szkaplerzny z MB Leśniańską.  Średnica : 19 mm.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Św. Antoni Padewski

 Jednym ze znanych i czczonych świętych w Kościele Katolickim jest św. Antoni Padewski. Urodzony w Lizbonie w 1195 r. , zmarł w okolicach Padwy w 1231 r. Pochodził z zamożnej rodziny a właściwie na imię miał Fernando Martins de Bulhões . Jako młodzieniec wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna gdzie studiuje treści świętych ksiąg i klasycznych dzieł łacińskich, a w 1219 r uzyskuje święcenia kapłańskie. W roku 1220 opuszcza macierzysty zakon i wstępuje do Franciszkanów ( gdzie przybiera imię Antoni ) z zamiarem wyruszenia na misję ewangelizacyjną do Maroka. Jako franciszkanin studiuje dzieła św. Franciszka oraz Pismo Święte. Udziela się jako kaznodzieja, a szczególny dar wymowy sprawia iż jego kazania przyciągają tłumy wiernych. Podejmuje próbę misji do Maroka ,lecz ze względu na chorobę zostaje we Włoszech . Tam pracował jako wykładowca na uniwersytecie w Montpellier i Tuluzie . W 1227 r. zostaje prowincjałem obszaru Emilia – Romania , gdzie przez trzy lata pisze kazania niedzielne na zlecenie papieża Grzegorza IX . Od czerwca 1230 r. przebywa w klasztorze Świętej Marii w Padwie , gdzie następnego roku ciężko choruje i umiera. Jego zaledwie 36 letnie życie sprawia iż zyskał miano doktora Kościoła Katolickiego , a sam zyskał przydomek „ młota na heretyków”. Zaledwie 352 dni po jego śmierci zostaje ogłoszony świętym przez papieża Grzegorza IX.

DSCF0358_crDSCF0360_cr

XIX w. Medalik ochronny z ciekawą sentencją:” OTO KRZYŻ PAŃSKI + UCIEKAJCIE SZATANI + ZWYCIĘRZY LEW Z POKOLENIA IUDY + Z RODU DAWIDA ALLELUJA „ , na rewersie: ” LIST SKUTECZNY ŚW. ANTONIWGO PADEWSKIEGO DO ZROZPACZONEJ OSOBY „. Do tego medalika mam szczególny sentyment iż od niego zacząłem zbieranie starych medalików. Wymiary: 37 x 16 mm.

 

W ikonografii przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus , które wedle wierzeń ukazało się św. Antoniemu i zapewniło go że Bóg go kocha.

DSCF0419_crDSCF0420_cr

XVIII w. Mały medalik ze  św. Antonim i św. Franciszkiem. Złamane uszko. Średnica: 15 mm.

dscf1706_crdscf1705_cr

XII – XIII w.  Duża odmiana medalika ze św. Antonim i św. Franciszkiem.  Wymiary: 37 x 23 mm.

DSCF0402_crDSCF0403_cr

XIX w. Polski medalik z MB Częstochowską i św. Antonim Padewskim.  Sygnowany  IB ( Jan Bitschan  1828 – 1878 r. ) znany Warszawski wytwórca medalików. Rewoliński nr. 325. Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0361_crDSCF0362_cr

XIX w. Zachodni medalik ze św. Antonim i Aniołem Stróżem . Wymiary: 26 x 18 mm.

 

Św. Antoni najbardziej znany jest z tego iż jest patronem osób i rzeczy zaginionych i zagubionych..

DSCF0363_crDSCF0364_cr

XIX w. Polski medalik ze św. Antonim Padewskim i św. Franciszkiem z Asyżu.  Rewoliński nr. 1170 .  Wymiary: 22 x 18 mm.

DSCF0365_crDSCF0366_cr

XIX – XX w.  Lubelski medalik ze św. Antonim Padewskim ( patronem  Lublina ) i wizerunkiem  skradzionych  relikwii Drzewa Krzyża Świętego  , które znajdowały się  w Kościele  Dominikanów w Lublinie. Wymiary: 35 x 20 mm.

DSCF0367_crDSCF0368_cr

XIX w. Mały medalik z MB. Częstochowską i św. Antonim Padewskim. Sygnowany WL (Wilhelm Lange ). Wymiary: 20 x 13 mm.

DSCF0369_crDSCF0370_cr

XX w. Aluminiowy medalik ze św. Antonim wybity na pamiątkę Misji Świętych  ( Często prowadzonych w wielu parafiach na przełomie  XIX i początku XX w.). Wymiary : 28 x 16 mm.

DSCF0595_cr DSCF0596_cr

Koniec XIX – XX w.  Podobny  aluminiowy medalik  ze św. Antonim , na rewersie ” Pamiątka Św. Missyi”  Różnice w pisowni słoaw Misji , tutaj pisane przez dwa „S”. Medalik sygnowany  PB (Paweł Bitschan). Wymiary: 29 x 16 mm.

DSCF0373_crDSCF0374_cr

 XX w.  Aluminiowy zachodni medalik z wizerunkiem NMP  Niepokalanie Poczętej  i św. Antoniego Padewskiego. Wymiary: 28 x 20 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Boża Różańcowa i św. Dominik

 Jednym z często spotykanych określeń Matki Bożej jest tytuł Matka Boża Różańcowa lub Królowa Różańca Świętego. Ten przydomek został nadany od popularnej w średniowieczu modlitwy zwanej Psałterzem Najświętszej Maryi Panny lub Modlitwą Różańcową. Do odmawiania tej modlitwy wierni często używają tzw. sznurów modlitewnych zwanych „ Różańcami” ( pomagają one w odmawianiu odpowiednią ilość razy dany fragment modlitwy ). Sama forma odmawiania „ Różańca” zmieniała się przez wieki , a ostatnia zmiana odbyła się w 2002 r. przez dodanie czwartej tajemnicy tzw. „ Tajemnicy Światła „ przez św. Jana Pawła II. Pierwotnie zakony benedyktynów używał sznura modlitewnego do odmawiania 150 psalmów , a dla mnichów nie umiejących czytać i liczyć do odmawiania prostej modlitwy „ Ojcze nasz”. W XII w. zakony cysterskie używały sznurów modlitewnych do odmawiania 50 pacierzy „Ojcze nasz” zwanych „ Rosarium” czyli Wieniec z róż. Prekursorem obecnej formy różańca był Dominik z Prus , mnich z klasztoru w Trewirze, który w 1409 r. podzielił życie Jezusa i Maryi na 50 tajemnic. Ułożył on tzw. „Złoty Różaniec” , który składał się z 50 tajemnic i 50 „ Zdrowaś Mario”. Po pewnym czasie Dominikanie z Kolonii wyodrębnili 15 kluczowych tajemnic skracając tym „Złoty Różaniec” do formy prostszej do zapamiętania i dodają 150 „Zdrowaś Mario”. Następnie założyciel Bractwa Różańcowego – Jakob Sprenger dodaje „Ojcze Nasz” po każdej dziesiątce „ Zdrowaś Mario” ,ta forma zyskała nazwę Różańca Maryjnego lub Dominikańskiego. W 1569 r. papież Pius V oficjalnie zmienia nazwę z „Psałterz „ na „Różaniec Najświętszej Maryi Panny” i dzieli 15 tajemnic na 3 części ( radosną , bolesną i chwalebną). To kilka kluczowych faktów z historii „Różańca”.

DSCF0327_crDSCF0328_cr

XIX w. Polski medalik z MB Różańcową i MB Szkaplerzną.  Wymiary: 27 x 21 mm.

Duchowe znaczenie modlitwy różańcowej jest bardzo duże a modlący mogą wyprosić wiele łask. Sama Matka Boża w objawieniach w Lourdes i Fatimie prosiła o nieustającą modlitwę na różańcu.

DSCF0325_crDSCF0326_cr

XVIII w. Pozłacany medalik z MB Różańcową i św. Dominikiem.  Ciekawa forma. Wymiary: 36 x 28 mm.

Od XVII w. zaczęły pojawiać się pierwsze medaliki z wizerunkiem MB Różańcowej i św. Dominika Guzmana kaznodzieja (założyciela zakonu dominikanów ), któremu według legendy ukazała się Matka Boża i podarował różaniec. Nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej legendy , istnieją przypuszczenia iż omyłkowo przypisano status bycia prekursorem modlitwy różańcowej św. Dominikowi zamiast Dominikowi z Prus. Na rozpowszechnienie tej legendy miał duży wpływ zakon Dominikanów , który miał swój wkład na obecną formę modlitwy różańcowej. Popularność modlitwy na różańcu sprawiła iż pokazało się wiele odmian medalików w różnych językach a i istnieje wiele obrazów i wizerunków MB Różańcowej. Jednym ze znanych jest wizerunek MB Pompejańskiej gdzie widzimy dodatkowo postać św. Dominika i św. Katarzyny z Sieny jak otrzymują różaniec.

DSCF0329_crDSCF0330_cr

XVIII – XIX w. Medalik z MB Różańcową , św. Dominikiem i św. Katarzyną z Sieny. Na rewersie widzimy św. Rodzinę. Słaby stan zachowania wykonany w Rzymie. Średnica: 26 mm.

DSCF0339_crDSCF0340_cr

XVIII – XIX w.  Medalik  z MB Różańcową  i prawdopodobnie  św. Dominikiem.  Stan medalika nie pozwala na dokładne odczytanie napisu ( może to być postać innego świętego ). Wymiary: 32 x 22 mm.

DSCF0333_crDSCF0334_cr

DSCF0335_crDSCF0336_cr

XIX w. Dwa podobne medaliki z MB Różańcową i św. Dominikiem . Wymiary: 30 x 22 mm.

DSCF0332_crDSCF0331_cr

XIX- XX w. Duży mosiężny medalik. Wymiary: 38 x 28 mm.

DSCF0337_crDSCF0338_cr

XIX w. Niemiecka odmiana medalika z MB Różańcową i św. Dominikiem. Wymiary:  26 x 18 mm.

DSCF0230_cr

XIX w.  MB Różańcowa na krzyżyku odpustowym z Częstochowy.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Cudowny Medalik

 O Cudownym Medaliku Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny napisano już tak wiele,iż pewnie ja nic nowego nie wymyślę , lecz warto wspomnieć te najistotniejsze sprawy.  Fenomenem tego medalika jest to, iż został on objawiony dnia 27 listopada 1830 r. w Paryżu  św. Katarzynie Laboure . W tym objawieniu Matka Boża nakazała wybicie medalika według ukazanego wzoru i obiecała wiele łask dla tych co z wiarą będą go nosili. Bardzo istotne jest przesłanie ikonograficzne medalika. Na awersie widzimy postać Matki Bożej z rozłożonymi rękami z których wychodzą świetliste promienie (symbol łask ), stojącej na kuli ziemskiej , która stopami depcze węża ( symbol szatana ). W otoku znajduje się modlitwa „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Spotyka się odmiany z napisem ” bez zmazy poczęta”. Ta modlitwa potwierdza istniejący dużo wcześniej kult Maryi Niepokalanie Poczętej , a duża popularność medalika przyczynia się do tego, że 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX oficjalnie ogłasza dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Natomiast rewers medalika ukazuje Krzyż połączony i górujący nad literą M i dwa Najświętsze Serca ( czczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało też objawione i wiąże się z wieloma łaskami ), natomiast Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem symbolizuje współcierpienie i udział w zbawiennej męce Jej Syna. Świadczy to o tym iż Matka Boża jest naszą największą orędowniczką , która wstawia się za nami i wyprasza nam zdroje łask. W otoku widzimy 12 gwiazd (wieniec Maryi ) co ciekawe gwiazdy te nie zostały objawione , lecz dodał je projektant i wykonawca pierwszych medalików  jubiler Adrien-Jean-Maximilien Vachette (1753 – 1839) w 1836 r. Sam medalik po oficjalnym zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską w 1838 r. nazwy „Cudowny Medalik”

 stał się bardzo popularny na całym świecie i doczekał się wielu różnojęzycznych odmian. Są potwierdzone liczne łaski jakich dostąpili wierni noszący ten medalik z ufnością na szyi. W Polsce największym propagatorem tego medalika był św. Maksymilian – Maria Kolbe , założyciel „Rycerstwa Niepokalanej”. W Niepokalanowie do dziś wytwarzane są Cudowne Medaliki.

DSCF0292_crDSCF0293_cr

Polska współczesna odmiana Cudownego Medalika.  Wymiary: 25 x 16 mm.

 DSCF9990_crDSCF9992_cr

XIX – XX w. Polska odmiana  Cudownego Medalika  ,  modlitwa w otoku ” BEZ ZMAZY POCZĘTA”.  Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0290_crDSCF0291_cr

Aluminiowy  medalik  z  1904 r. upamiętniający  50 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Wymiary: 25 x 19 mm.
do Ciebie uciekamy

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi

    Choć nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi znane było już w średniowieczu ( od XIII w.), to do rozpowszechnienia kultu Najświętszego Serca Jezusa najbardziej przyczyniły się cztery objawienia jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque w latach 1673 – 75. W tych objawieniach Jezus przekazał jaki ogrom łask doznają ci , którzy będą czcili Jego Serce i odprawią nabożeństwa dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca.

Oto 12 obietnic danych przez Jezusa:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z   rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i  że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 Wzrost kultu przyczynił się do pojawienia się medalików z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.

DSCF9982_cr

XVII w. lub starszy rewers ołowianego medalika  z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa  i tz.  Okiem opatrzności  symbolizującym Boga Ojca.   Wymiary: 25 x 25 mm.

DSCF9912_cr

Rewers  XVIII w. medalika  z wizerunkiem  Najświętszych Serc.

DSCF9888_crDSCF9889_cr

XIX w. Medalik  Polski  z wizerunkiem Najświętszych Serc.  Rewoliński nr. 872.  Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF1613_crDSCF1614_cr

XIX w. Polski medalik z Najświętszymi Sercami. Rewoliński nr 875.  Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF9992_cr

XIX w. rewers  Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP. przedstawiający  Święte Śerca.  Wymiary: 27 x 20 mm.

MB Częstochowska i Najświętsze Serca

MB Częstochowska i Najświętsze Serca

XIX w. Ozdobny medalik z MB Częstochowską i Najświętszymi Sercami.

DSCF9995_cr

XX w. rewers  Medalika Szkaplerznego z wizerunkiem Jezusa z Najświętszym Sercem. Wymiary: 22 x 15 mm.

DSCF0083_crDSCF0084_cr

XX w. aluminiowy medalik wybity dla członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa.  Średnica:  21 mm.

DSCF0283_crDSCF0284_cr

Lata 80 XX w. druga odmiana medalika dla Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa.  Średnica:  17 mm.

DSCF0281_crDSCF0282_cr

Duży aluminiowy medalik z  XX w.( prawdopodobnie okres międzywojenny ), wykonany dla Bractwa Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Bractwo czciło kult Miłosierdzia Bożego a Najświętsze Serce Jezusa było jego symbolem. Wymiary: 38 x 29 mm.

DSCF0319_crDSCF0320_cr

Dwa XIX w. polskie medaliki z wizerunkiem Jezusa z Najświętszym Sercem . Ciekawa formuła” Z TWĄ OFIARĄ OFIARUJĘ , MODŁY KRZYŻE  SPRAWY MOJE”.  Odmiana podobna do Rewolińskiego nr. 891 , 895 , 897 , 900 , 901.  Wymiary: 25 x 19  i 29 x 20 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Święty Jan Paweł II

Na kilka godzin przed uroczystością kanonizacji Wielkiego Papieża Polaka Jana Pawła II warto wspomnieć , iż wybór Karola Wojtyły w 1978 r. na stolicę Piotrową był jednym z większych wydarzeń XX w., a pontyfikat ten odmienił niejednokrotnie bieg zdarzeń na świecie. Sam Jan Paweł II był osobą o wielkiej wierze i charyzmacie, wytrwale podążał obraną ścieżką wiary , a swoje życie zawierzył Najświętszej Maryi Pannie słowami:”Totus Tuus”.

 Zasłynął licznymi pielgrzymkami , będąc w miejscach wojen i konfliktów. Zawsze brał w obronę uciśnionych i słabszych niosąc Chrystusowe orędzie pojednania i pokoju. Miał dobry kontakt z młodzieżą i zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży . Wprowadził kościół w trzecie tysiąclecie , oraz zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu. Wiele zasług można by jeszcze wymieniać , lecz chcę wspomnieć o fakcie iż jako jedyny papież , został upamiętniony na tak dużej liczbie numizmatów na całym świecie . Liczne monety , medale i medaliki są pamiątkami wizyt i wydarzeń związanych z osobą Jana Pawła II. Świadczy to o tym iż będąc w różnych miejscach potrafił zjednać sobie ludzi różnych ras , kultur i wyznań . Natomiast każda pielgrzymka była wielkim wydarzeniem duchowym i społecznym zasługującym na upamiętnienie .

Oto kilka medalików upamiętniających św. Jana Pawła II  

DSCF0243_crDSCF0244_cr

Medalik  wybity na upamiętnienie wyboru na papieża w 1978 r. Średnica : 25 mm.

DSCF0255_cr

Jednostronny mały medalik upamiętniający drugą pielgrzymkę do Polski w 1983 r.  Średnica: 15 mm.

DSCF0245_crDSCF0246_cr

Aluminiowy  medalik  lub  żeton z wizerunkiem Jana Pawła II  i MB Częstochowskiej.  Średnica: 25 mm.

DSCF0247_crDSCF0248_cr

Włoski medalik z MB Częstochowską i Janem Pawłem II.  Wymiary: 25 x 15 mm.

DSCF0287_cr

Jednostronny medalik wykonany w Chinach na okoliczność kanonizacji  św. Jana Pawła II . Wymiary: 25 x 16 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Krzyżyki

Symbol krzyża znany był w wielu kulturach i religiach starożytnych jeszcze przed narodzinami chrześcijaństwa. Występował on w wielu odmianach i miał różne znaczenie. Jednak najbardziej do rozpowszechnienia tego znaku przyczynił się fakt śmierci ( ukrzyżowania) Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Od tego momentu krzyż znalazł nieodzowne miejsce w historii zbawienia człowieka przez ofiarę odkupienia naszych win jaką poniósł na nim Bóg – Człowiek w osobie Jezusa. W początkach chrześcijaństwa krzyż był symbolem nie tylko śmierci Chrystusa ale też prześladowania pierwszych chrześcijan , którzy oddawali życie w podobny sposób. Choć pierwotnym znakiem chrześcijan był symbol ryby to po zalegalizowaniu chrześcijaństwa w IV w. zaczął on być coraz częściej zastępowany znakiem krzyża. Jako najbardziej powszechny uważa się tzw. krzyż łaciński składający się z dwóch prostych ramion, pionowego – dłuższego i poziomego – krótszego , jednak na przestrzeni wieków powstało ok. 400 odmian krzyża , lecz nie wszystkie są utożsamiane z chrześcijaństwem. Wspomniany krzyż łaciński jest głównym symbolem Kościoła Katolickiego , a w szczególności odmiana zwana „krucyfiksem ” (od łacińskiego – cruci fixus – czyli przybity do krzyża) z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa. Symbol krzyża znalazł odzwierciedlenie w sztuce świeckiej i sakralnej, powstało bardzo dużo dzieł związanych z tą tematyką . Poza różnymi odmianami krzyża w każdym Kościele spotykamy tzw. Drogę Krzyżową ( XIV stacji ukazujących mękę i śmierć Jezusa Chrystusa ). Krzyż towarzyszy nam na co dzień , a najczęściej widzimy go jako przydrożne figury , jako oznaczenia świątyń , kaplic i kapliczek , jako krzyże cmentarne i oznaczenia miejsc tragicznej śmierci , pomniki i monumenty związane z wydarzeniami patriotycznymi i religijnymi , jak i te miniaturowe zw. Krzyżykami ,które wiszą w naszych domach i naszym otoczeniu oraz te najmniejsze – przeznaczone do osobistego noszenia , lub stanowiące część np. różańca. Były one wykonywane z różnych materiałów od drewna po różne metale i tworzywa i kombinację tych rzeczy. Pod względem różnorodności i ilości odmian same krzyżyki mogą być tematem odrębnej kolekcji jednak są one ściśle powiązane z medalikami , powiedział bym nawet iż są poprzednikami medalików gdyż pojawiły się wcześniej. Oto kilkanaście z nich zaczynając od najstarszych:

dscf1704_cr

X-XIII w. Sześć sztuk różnych krzyżyków z Rusi Kijowskiej.

DSCF0205_crDSCF0206_cr

Krzyżyk – Ruś Kijowska datowany na XI – XII w.  Wymiary: 26 x 18 mm.

DSCF0207_crDSCF0208_cr

Enkolpion jest to krzyż -relikwiarz datowany XI – XIII w. Wymiary: 48 x 28 mm.

DSCF1245_crDSCF1246_cr

XI – XII w.  Enkolpion  podobny kształt , tylko odlewane postacie Jezusa i Maryi. Odnaleziony na Ukrainie. Wymiary: 58 x 25 mm.

 DSCF1018_crDSCF1019_cr

  Enkolpion mniejsza odmiana datowany podobnie jak wyżej. Wymiary: 45 x 18 mm.

DSCF1639_cr DSCF1640_cr

XI – XIII w. Bardzo ciekawy krzyż dwuramienny . Co do datowania jeszcze będę dokładnie sprawdzał , lecz  moim zdaniem to ten okres.  Ułamane  górne ramię. Wymiary: 28 x 23 mm.

DSCF0421_crDSCF0422_cr

Mały krzyżyk , prawdopodobnie średniowiecze z wpisanym w środku krzyżem celtyckim. Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0736_crDSCF0737_cr

Podobna odmiana Krzyżyka ,jak wyżej, tylko z wpisanymi w środek Najświętszymi Sercami z jednej strony i gołębicą symbolizującą Ducha Świętego z drugiej strony. Wymiary: 26 x 20 mm.

SAM_0375_cr SAM_0376_cr

Mały średniowieczny ołowiany (lub ze stopu z ołowiem)  krzyżyk . Wygląda na prostą ręczną robotę. Wymiary: 22 x 12 i grubości 3 mm.

DSCF2063_crDSCF2062_cr

XVII w. Ciekawy krzyżyk z ręcznie grawerowanymi ozdobnikami, na rewersie monogram Maryi.  Wymiary: 40 x 22 mm.

DSCF0210_crDSCF0211_cr

Ciekawy krzyżyk z okresu XVII – XVIII w. z  przedstawieniem tzw. Świętych Członków czyli miejsc okrutnych zranień Jezusa Chrystusa ( głowa – cierniem zraniona , serce – włócznią przebite, ręce i stopy – przebite gwoździami ) Krzyżyk był wykonany dla Bractwa Pięciu Ran Jezusa Chrystusa . Wymiary: 35 x 20 mm.

Testament z Krzyża

” A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie   ”   Ew. Jana. 19: 25-27  

Tymi słowami Jezus daje nam Matkę Swoją jako naszą Matkę i największą orędowniczkę w każdej sprawie zwanej też „Ucieczką grzeszników”.  Fakt ten znalazł swoje odzwierciedlenie w dawnych krzyżykach poprzez umieszczenie na nich osoby Matki Jezusa Maryi. Spotykamy kilkanaście odmian takich krzyżyków, oto kilka z nich:

DSCF0225_crDSCF0226_cr

Krzyżyk  datowany na XVIII – XIX w. z przedstawioną na rewersie Maryją. Opis w tłumaczeniu brzmi: Matko Boża módl się za nami.  Wymiary: 38 x 22 mm.

DSCF1269_crDSCF1270_cr

XVIII w. Krzyżyk , podobna odmiana jak wyżej. Głowa Jezusa skiniona w lewo. Brak aureoli na awersie i rewersie.  Wymiary: 43 x 24 mm.

Widoczna postać Matki Bożej to Maryja Niepokalanie Poczęta stojąca na półksiężycu.  Wizerunek Maryi Niepokalanej był bardzo znany w XVII i XVIII w. Mimo iż Kościół ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP dopiero w połowie XIX w.

DSCF0323_crDSCF0324_cr

XVII – XVIII w. Krzyżyk z Dziewicą Niepokalaną. Wymiary: 42 x 20 mm.

dscf1656_crdscf1657_cr

XVII – XVIII w. Krzyżyk z napisem: ” Dziewico Niepokalana daj wieść życie czyste”. Wymiary: 34 x 19 mm.

DSCF0217_crDSCF0218_cr

DSCF0219_crDSCF0220_cr

Widoczne dwie wersje krzyżyków z okresu XVIII w. z napisem: ( Dziewico Niepokalana daj wieść życie czyste). Wymiary: 43 x 24 mm.

DSCF0221_crDSCF0222_cr

Odmiana jak  wyżej z prostym uszkiem. Różnice w wizerunku Maryi. Wymiary: 45 x 25 mm.

DSCF0223_crDSCF0224_cr

Mniejsza odmiana z prostym uszkiem , bez napisów.  Wymiary: 31 x 20 mm.

DSCF1621_crDSCF1622_cr

XVIII – XIX w. Krzyżyk z NMP Niepokalanie Poczętą, bez napisów prawdopodobnie od różańca. Wymiary: 30 x 18 mm.

DSCF0215_crDSCF0216_cr

W tej odmianie napis brzmi: (Matko Bolesna módl się za nami). Wymiary: 50 x 30 mm.

DSCF0212_crDSCF0213_cr

Jest to XVIII w. krzyżyk trójlistny z Sanktuarium Maria Taferl w Austrii przedstawiający na rewersie tzw. Pietę ( Maryja trzymająca ciało Jezusa zdjęte z Krzyża). Wymiary: 53 x 29 mm.

DSCF0398_crDSCF0399_cr

XVIII w.  Duży krzyżyk trójlistny jednoelementowy  zdobiony, typ : IV/12. Brak górnego ramienia. Wymiary widocznego krzyżyka: 50 x 39 mm.

DSCF1244_crDSCF1243_cr

XVII-XVIII w.  Duży krzyżyk trójlistny jednoelementowy maryjny, typ  VII/2 . Brak górnego ramienia. Wymiary widocznego krzyżyka: 53 x 40 mm.

DSCF1349_crDSCF1350_cr

XVIII – XIX w.  Krzyżyk  misyjny. Wymiary: 35 x 20 mm.

DSCF0733_crDSCF0734_cr

XIX w. Dwa  emajlowane krzyżyki trójlistne.  Ciekawe wzornictwo. Wymiary: 45 x 28 mm.

DSCF0227_crDSCF0228_cr

Wymiary: 45 x 25 mm.

DSCF0229_crDSCF0230_cr

Dwa popularne krzyżyki odpustowe z Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Datowanie XIX w. Dolny – Rewoliński nr. 847.  Wymiary: 50 x 30 mm.

DSCF1493_crDSCF1494_cr

Odmiana jak wyżej tylko z drobnymi różnicami na rewersie (inny kielich , inna czcionka ).

DSCF1520_crDSCF1521_cr

Jeszcze  jedna odmiana , widoczne różnice stempla awersu i rewersu. Niedobity kielich na rewersie , pod kielichem perełki.

DSCF0423_crDSCF0424_cr

XIX w. Podobna odmiana jak wyżej. Inne rozmieszczenie napisu ” PAMIĄTKA Z CZĘSTOCHOWY”.  Wymiary: 50 x30 mm.

DSCF1495_crDSCF1496_cr

Jeszcze jedna odmiana tego krzyżyka. Na awersie ozdobniki nie aniołki tylko kwiatki.

DSCF0375_crDSCF0388_cr

XIX w.  Odpustowy  krzyżyk  Częstochowski . Sygnowany  AM  (Aleksander Magnus ) .  Rewoliński nr. 446.  Wymiary: 50 x 27 mm.

DSCF0233_crDSCF0234_cr

Krzyżyk ozdobny. Datowanie XIX w. Wymiary: 28 x 18 mm.

DSCF0321_crDSCF0322_cr

XIX w. Krzyżyk Unicki , na rewersie widzimy postać św. Barbary. Wymiary: 40 x 22 mm.

dscf1650_crdscf1651_cr

XIX – XX w. Srebrny Krzyżyk Unicki. Na rewersie widoczne punce.  Wymiary: 33 x 22 mm.

DSCF0231_crDSCF0232_cr

Duży aluminiowy krzyżyk wybity na okoliczność ogłoszenia  Roku Jubileuszowego 1933  zwanego ” Rokiem Odkupienia” w Rzymie. Widzimy na nim sześć kluczowych scen ewangelicznych: 1- Ostatnia Wieczerza , 2- Ukrzyżowanie Jezusa , 3- Zmartwychwstanie Jezusa , 4- Przekazanie św. Piotrowi kluczy do Królestwa Niebieskiego i uczynienie Go namiestnikiem Jezusa na Ziemi , 5- Wniebowstąpienie Jezusa , 6- Zesłanie Ducha Świętego .Wymiary: 107  x 74 mm.

DSCF0427_cr

XX w. Ciekawy jednostronny krzyżyk z przedstawieniem sceny z pod krzyża. Dodatkowo umieszczona postać Matki Jezusa i św. Jana Apostoła Ewangelisty.  Wymiary: 42 x 23 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Jezusa Chrystusa i św. Franciszek z Asyżu

Duży medalik z okresu XVII – XVIII w. z przedstawieniem wizerunku Matki Jezusa Chrystusa oraz św. Franciszka z Asyżu. Maryja ukazana jest tu z profilu tak jak na medalikach „ Salvator Mundi” Sam medalik jest wielkością i kształtem bardzo podobny do dużego Salvator Mundi z mojego zbioru , co może świadczyć o tym iż oba medaliki mogły być wykonane przez tego samego wytwórcę i w podobnym okresie. Napis dookoła głowy Matki Bożej w tłumaczeniu brzmi: ” Matko Jezusa Chrystusa módl się za nami”.

DSCF0174_crDSCF0176_cr

XVII – XVIII w.  św. Franciszek ( scena otrzymania stygmatów) Wymiary: 35 x 24 mm.

DSCF1602_crDSCF1603_cr

XVII w. Medalik z wizerunkiem koronacji  Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi  i na rewersie św. Franciszek z Asyżu otrzymujący stygmaty.  Wymiary: 31 x 22 mm.

Św. Franciszek z Asyżu

DSCF0420_cr

XVIII w. Awers małego medalika przedstawiający św. Franciszka . Średnica: 15 mm.

Bardzo znany włoski święty żyjący na przełomie XII i XIII w. Był duchownym , mistykiem , stygmatykiem , założycielem zakonu franciszkanów. Mimo iż pochodził z zamożnej rodziny , postanowił żyć w ubóstwie. Swoim przykładem pokuty , pokory i gorliwości w naśladowaniu Chrystusa pociągną wiele osób za sobą . Wiele dzieł zostało poświęconych na jego temat i już za życia uważano go za świętego. Potwierdza to też fakt bardzo szybkiego kanonizowania Franciszka, bo zaledwie niecałe dwa lata po jego śmierci papież Grzegorz IX 16 lipca 1228 r. ogłosił go świętym. Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów ,Asyżu , Włoch , aktorów , ekologów , pokoju , zwierząt , harcerzy , ubogich. W ikonografij często jest przedstawiany razem ze zwierzętami. Na medaliku widzimy scenę jak św.Franciszek otrzymuje stygmaty.  

DSCF0200_cr

    XIX w. Polski medalik  ze św. Franciszkiem  ( scena otrzymania stygmatów) .  Rewoliński nr. 1170.  Wymiary: 22 x 18 mm.

DSCF1358_crDSCF1359_cr

XX w. Aluminiowy medalik z 1926 r. upamiętniający 700 rocznicę śmierci św. Franciszka . Średnica : 23 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS