Medaliki na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania

Ważnym wydarzeniem w życiu katolika jest przyjęcie dwóch sakramentów. Pierwszy z nich to: Pierwsza Komunia Święta – sakrament , który sprawia iż po raz pierwszy w pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa pod postacią chleba ( białego opłatka ). Sakrament ten został ustanowiony przez Jezusa w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Po odmówieniu modlitwy Jezus wziął chleb , pobłogosławił go i połamał następnie rozdał swoim uczniom , podobnie wziąwszy kielich z winem , pobłogosławił i podał swoim uczniom. Na chleb mówił „ Oto Ciało Moje „ a na wino „ Oto Krew Moja” dodając na koniec słowa „Czyńcie to na Moją Pamiątkę „. Przez długi czas Pierwsza Komunia Święta była sakramentem przeżywanym wyłącznie w sferze duchowej , natomiast nie towarzyszyła mu oprawa uroczystości rodzinnych i obdarowywania z tej okazji drogimi prezentami. Jako pamiątkę po tym wydarzeniu , uczestnicy otrzymywali dyplom i medalik . Oto kilka wzorów takiego medalika z okresu XIX i XX w.

DSCF1616_crDSCF1617_cr

XIX w. Medalik na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej. Sygnowany AM (Aleksander Magnus). Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0436_crDSCF0437_cr

XIX w.  Medalik na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej. Sygnowany AM (Aleksander Magnus). Rewoliński nr. 1366 . Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0433_crDSCF0434_cr

XIX w. Pamiątkowy medalik z datą 1876 r,  sygnowany PB ( Paweł Bitschan) . Odmiana nie notowana u Rewolińskiego. Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0441_crDSCF0442_cr

XIX-XX w.  Aluminiowy medalik sygnowany PB  ( Paweł  Bitschan). Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0443_crDSCF0444_cr

XX w. Aluminiowy medalik bez sygnatury. Wymiary: 29 x 20 mm.

DSCF0445_crDSCF0446_cr

XX w. Aluminiowy medalik sygnowany KS . Kasprzykiewicz i Szmakfefer  (sygnatura odwrucona o 180 stopni). Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0447_crDSCF0448_cr

XX w.  Aluminiowy medalik sygnowany SW. Wymiary: 28 x 18 mm.

DSCF0449_crDSCF0450_cr

XX w. Aluminiowy owalny medalik . Średnica: 17 mm.

Drugi natomiast to sakrament Bierzmowania , inaczej zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Istotą tego sakramentu jest namaszczenie Duchem Świętym przez położenie dłoni biskupa na głowie bierzmowanego, tak jak w Biblii Apostołowie kładli ręce na wiernych a oni otrzymywali Ducha Świętego. Jest to sakrament dojrzałości i umocnienia wiary przez działanie w nas siedmiu darów Ducha Świętego. Spotyka się kilka odmian okolicznościowych medalików upamiętniających przyjęcie tego sakramentu , lecz występuje ich znacznie mniej w porównaniu z medalikami upamiętniającymi Pierwszą Komunię.

DSCF0438_crDSCF0439_cr

XIX w.  Medalik na pamiątkę sakramentu Bierzmowania . Sygnowany IB. Rewoliński nr. 1373 . Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0469_crDSCF0470_cr

XX w. Aluminiowy medalik Na Pamiątkę Bierzmowania sygnowany  KS. Kasprzykiewicz i Szmakfefer.  Wymiary: 28 x 19 mm.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Gadu-Gadu Live
  • Poleć
  • RSS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ dwa = 5