Św. Michał Archanioł

Zaliczany do istot niebieskich św. Archanioł Michał jest jednym z najważniejszych i bardziej rozpoznawalnych , czczonych postaci w kulturze żydowskiej i chrześcijańskiej. Według przekazu był on pierwszym aniołem , który wystąpił przeciwko Lucyferowi podczas buntu do jakiego doszło w niebie i wypowiedział wojnę szatanom (zbuntowanym aniołom). Opowiedział się po stronie Boga okrzykiem: ”Któż jak Bóg” – jest to też hebrajskie znaczenie Jego imienia. Uważany za księcia wojsk niebieskich , kilkakrotnie wspominany w Starym i Nowym Testamencie. Chrześcijański kult św. Michała Archanioła znany jest od II wieku, powstało wiele świątyń i zakonów pod Jego wezwaniem. W Konstantynopolu w V w. znany był cudowny obraz św. Michała Archanioła. Znane są tęż liczne objawienia świętego, ostatnio natrafiłem na ciekawy opis takiego zdarzenia , św. Michał ukazał się amerykańskiemu żołnierzowi walczącemu w Korei i uratował mu życie. Jest to jedna z relacji ,jakich w internecie jest wiele dotyczących cudownych zdarzeń jakie miały miejsce z udziałem św. Michała Archanioła. Świadectwem żywego kultu są też medaliki z wizerunkiem tego świętego.

DSCF0758_crDSCF0759_cr

XVII – XVIII w. Mosiężny medalik z wizerunkiem św. Michała Archanioła z jednej strony i Anioła Stróża z drugiej.  Wymiary: 37 x 25 mm.

DSCF0762_crDSCF0763_cr

XIX w. Polski medalik z MB Częstochowską i św. Michałem Archaniołem.  Rewoliński nr 390. Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0764_crDSCF0765_cr

Koniec XIX w. Polski  aluminiowy medalik z MB Studziańska i św. Machał Archanioł. Sygnowany AM (Aleksander Magnus).  Wymiary: 28 x 19 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Boża Ostrobramska (Matka Miłosierdzia) Królowa Korony Polskiej

DSCF0627_crDSCF0630_cr

Lata 20 XX w. cynkowy medalion – obrazek z wizerunkiem MB Ostrobramskiej  sygnowany  J. SOPYŁO  z Lwowa. Ułamane uszko. Średnica: 55 mm.

Ten charakterystyczny i bardzo rozpoznawalny wizerunek Matki Bożej został namalowany na początku XVII w.(prawdopodobnie między 1620 a 30 rokiem) przez nieznanego artystę na na ośmiu dębowych deskach i został umieszczony na jednej z dziewięciu obronnych bram miejskich otaczających wówczas Wilno. Brama ta nosi nazwę „Ostra Brama” i jako jedyna zachowała się do dzisiejszego dnia , a to za sprawą wizerunku Matki Miłosierdzia , który bardzo szybko został uznany za cudowny. Świadczyć o tym mają liczne wota umieszczone obok obrazu , jednym z charakterystycznych jest srebrny półksiężyc umieszczony na dole obrazu w 1849 r. z wygrawerowanym podziękowaniem za wysłuchane prośby. Srebrną pozłacaną suknię wraz z dwiema koronami nałożono na obraz około 1671 r. Jedna korona jako symbol Królowej Niebios druga zaś Królowej Polski . Szczegółową historię samego obrazu jak i miejsca można z łatwością odnaleźć , lecz ja chciałbym przytoczyć kilka istotnych szczegółów. W roku 1761 zostaje wydana Relacja o Cudownym Obrazie przez karmelitę o. Hilańona. Do rozsławienia tego wizerunku przyczynił się też nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz , który na kartach swojego dzieła „ Pan Tadeusz „ pisze:

„ Panno święta , co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty , co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem,

( Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę

Ofiarowany , martwą podniosłem powiekę

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu

Iść za wrócone życie podziękować Bogu )”

DSCF0641_crDSCF0646_cr

DSCF0644_crDSCF0645_cr

Dwa takie same medaliki z końca XIX  lub początku XX w. jeden bity w brązie a drugi w aluminium z wizerunkiem  MB Ostrobramskiej i Błogosławionego  Andrzeja Boboli ( beatyfikowany 30-10-1853 r , a kanonizowany  17-04-1938 r.). Wymiary: 40 x 29 mm.

2 lipca 1927 r. odbywa się koronacja obrazu koronami papieskimi i nadanie nazwy ( Ikona Matki Bożej Miłosierdzia ),w uroczystości wzięli udział marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki. Podczas działń wojennych korony papieskie zaginęły.

DSCF0632_crDSCF0633_cr

XXw. Aluminiowy medalik wybity na okoliczność koronacji obrazu MB Ostrobramskiej . Wymiary: 31 x 20 mm.

DSCF1093_crDSCF1094_cr

XX w. Aluminiowy medalik koronacyjny z MB Ostrobramską , sygnowany KS (Kasprzykiewicz i Szmakfefer). Średnica 23 mm.

DSCF1432_crDSCF1436_cr

XX w. Aluminiowy medalik z MB Ostrobramską , i widokiem kaplicy MB Ostrobramskiej , sygnowany KS (Kasprzykiewicz i Szmakfefer). Średnica 19 mm.

Z sanktuarium w Ostrej Bramie jest też związany początek kultu Miłosierdzia Bożego . Właśnie tutaj po raz pierwszy publicznie został zaprezentowany w dniach 26 – 28 kwietnia 1935 r. namalowany w Wilnie według wskazań św, siostry Faustyny Kowalskiej Obraz Miłosierdzia Bożego ( Jezusa Miłosiernego z wypływającymi z serca dwoma promieniami białym i czerwonym). Św. Faustyna miała też widzenie dotyczące tryumfu tego obrazu.

DSCF0635_cr

Znaczek przypinka Młodzieży Sodalicyjnej (Sodalicja Mariańska ) z wizerunkiem MB Ostrobramskiej  i herbem Lwowa . Widnieje data 1938 r. i napis  ” Dzięki Ci Matko za Lwów”. Znaczek sygnowany : W. BUSZEK  Lwów.  Wymiary: 41 x 24 mm.

DSCF0638_crDSCF0639_cr

Żołnierski obrazek z wizerunkiem MB Ostrobramskiej  wykonany z blachy po konserwie wojskowej ( na odwrocie widoczne resztki farby z napisem ” WIEPRZOWA  WE WŁASNYM SOSIE”  ). Ręczna robota bardzo starannie wykonana ,  owal wycinany ręcznie .  Poprzedni właściciel znalazł go na miejscu okopów  II-go  wojennych.  Wymiary: 87 x 65 mm.

W 1993 r. przed wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej Modlił się papież Jan Paweł II .

DSCF0766_crDSCF0767_cr

XX w. Aluminiowy medalik z MB Ostrobramską i św. Kazimierzem. Sygnowany KS (Kasprzykiewicz i Szmakfefer).  Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0648_cr

Współczesny mały srebrny medalik z MB Ostrobramską.  Średnica: 14 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Boska Poczajowska

Poczajów – miejscowość znajdująca się na terenie Ukrainy na ziemi Wołyńskiej nieopodal Krzemieńca. Miejsce to zasłynęło już w XII w. za sprawą cudownych objawień Bogarodzicy , która ukazała się prawosławnym pustelnikom przebywającym w pieczarach poczajowskiej góry w 1198 r. i 1260 r. Podczas 2 objawienia Matka Boża odcisnęła swoją stopę w kamieniu a w miejscu tym wytrysło cudowne źródełko.(Kamień i źródełko do dziś znajduje się w świątyni )W miejscu tym wzniesiono pierwszą kaplicę. Historia cudownej ikony przedstawiającej Matkę Bożą tulącą Dzieciątko Jezus jest trochę młodsza i ma związek ze zdarzeniem z 1559 r., kiedy to grecki metropolita Konstantynopola – Neofita , wracając z Moskwy zatrzymuje się u właścicielki Poczajowa Anny Hojskiej (pisane też Gojskiej ). W podzięce za gościnę ofiaruje jej niewielką ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po pewnym czasie zauważono iż obraz emanuje światłem i w niedługim czasie dokonał się pierwszy cud uzdrowienia niewidomego od urodzenia brata dziedziczki. Po tym wydarzeniu w roku 1597 Anna Hojska przekazała ikonę do ufundowanego przez siebie monasteru w Poczajowie. Miejsce to stało się szybko ośrodkiem kultu Maryjnego na Rusi. W 1618 r. powstaje w klasztorze drukarnia , co jeszcze bardziej rozpowszechniło to miejsce. W roku 1623 kolejny spadkobierca Poczajowa – Jędrzej Firlej ( kalwin ) najeżdża zbrojnie klasztor zabierając dobra i cudowną ikonę , którą umieszcza na zamku w Kozinie. Dopiero w 1647 r. na mocy wyroku trybunału lubelskiego ówczesny przełożony klasztoru Jow Zalizo odzyskuje ikonę. W 1649 r. zostaje wzniesiona nowa cerkiew pod wezwaniem św. Trójcy. Od 1661 r. zaczęto spisywać cuda jakie miały miejsce za pośrednictwem Madonny Poczejowskiej. Największy cud miał miejsce w 1675 r. za panowania Jana III Sobieskiego , wówczas to Turcy w noc poprzedzającą oblężenie klasztoru , zobaczyli Madonnę z aniołami , przerażeni zaczęli strzelać z łuków , lecz strzały zawracały w ich kierunku. Po tym zdarzeniu odstąpili od oblężenia. Około roku 1720 monaster przechodzi w ręce unitów ( zakonu Bazylianów ). Od tej pory klasztor stał się siedzibą zwierzchnika Bazylianów w Polsce. Unici kontynuowali działalność wydawniczą , prowadzili szkołę i przyczynili się do znacznej rozbudowy tego miejsca , a to za sprawą pokutującego w tym klasztorze od 1756 r. znanego hulaki, okrutnika i warchoła Mikołaja Bazylego Potockiego (1706-1782), który był fundatorem przebudowy. Dzięki staraniom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wspomnianego Mikołaja Potockiego dnia 8 września 1773 r. odbyła się koronacja cudownej ikony Matki Bożej Poczajowskiej koronami papieskimi papieża Klemensa XIV, a koronacji dokonał łucki biskup greckokatolicki Sylwester Rudnicki. W uroczystości wzięło udział ok. 100 tysięcy wiernych, a miejsce to zyskało miano Unickiej Częstochowy i było licznie nawiedzane przez wiernych trzech wyznań ( katolików , grekokatolików i prawosławnych ).

SAM_0264_crSAM_0263_cr

Medal koronacyjny Cudownego Obrazu MB Poczajowskiej z umieszczonymi nazwiskami Stanisława Auguata Poniatowskiego i Mikołaja Potockiego oraz papieża Klemensa XIV i biskupa Sylwestra Rudnickiego i datą koronacji 8 września 1773 r. Rewoliński nr. 656 . Stopień rzadkości: R4.   Średnica: 39 mm.

W roku 1833 władze carskie zamykają zakon Bazylianów (jest to skutek represji po powstańczych ), a klasztor wraca w ręce mnichów prawosławnych. Sa dwie wersje co do losów cudownej ikony. Jedna mówi iż Bazylianie przed opuszczeniem klasztoru podmieniają oryginał ikony kopią obrazu , natomiast cudowną ikonę Matki Bożej Poczajowskiej przekazują w opiekę ówczesnym dziedzicom Poczajowa – Tarnowskim , którzy mieli wywieść go do Galicji i ślad się tutaj urywa. Druga wersja podaje iż cudowna ikona pozostała w świątyni i jest tam po dziś dzień.

Okres zaborowy to czas dominacji prawosławia i wykorzystania tego miejsca do walki z Polskością i rusyfikacji tamtych ziem, dzięki drukowanym tam materiałom. Samo miejsce stało się celem pielgrzymek kolejnych carów: 1842 r.- Mikołaj I , 1856 r.- Aleksander II , 1878 r. – Aleksander III.

Oto fragment historii związanej z miejscem i wizerunkiem Matki Bożej Poczajowskiej.

SAM_0352_crSAM_0353_cr

XVIII – XIX w. Prawosławny medalik z MB Poczajowską  i  św. Hiobem (Jow ) Poczajowskim , a dokładnie  wyświęcony w 1659 r. przez Cerkiew Prawosławną , kilka lat po śmierci  były przełożony monasteru w Poczajowie w latach ( 1604 – 1651 )-  Jow Zalizo.  Założyciel drukarni , uznawany za ascetę i gorliwego obrońcę prawosławia. Wymiary: 26 x 16 mm.

DSCF0726_crDSCF0727_cr

XVIII – XIX w. Duża odmiana medalika z MB Poczajowską , prawdopodobnie wykonany w okresie przebywania zakonu Bazylianów w Poczajowie. Widoczny na rewersie Krzyż  jest odmianą  Unicką, bez poprzecznej belki , która  jest w Krzyżach  prawosławnych . Wymiary: 45 x 31 mm.

DSCF1426_crDSCF1427_cr

XIX w. Unicki medalik z MB Poczajowską i św. Jozafatem Kuncewiczem (1580 – 1623 r. ) wykonany na okoliczność Kanonizowania Jozafata w 1867 r. Medalik był pozłacany lub posrebrzany , ułamane uszko.  Wymiary: 28 x 23 mm.

DSCF1087_crDSCF1088_cr

XIX w. Ręcznie malowana ikona MB Poczajowskiej otoczona srebrnym płaszczem ze starymi carskimi próbami srebra 84 i zankami из. Wymiary: 53 x 40 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża

Święta Teresa od Jezusa zwana też Teresą z Ávili lub Teresą Wielką jest jedną z tych świętych, która swoim życiem i działaniem wniosła wiele zmian w swoim otoczeniu i w Kościele pozostawiając po sobie dzieła trwające po dziś dzień. Hiszpańska zakonnica urodziła się 28 marca 1515 r. a zmarła 4 października 1582 r., beatyfikowana 24 kwietnia 1614 r. a kanonizowana 12 marca 1622 r. Była mistyczką , pisarką i reformatorką zakonu karmelitanek, oraz założycielką zakonu karmelitów bosych wraz ze św. Janem od Krzyża. Nie będę tu przytaczał całego życiorysu świętej , gdyż można go z łatwością odnaleźć w internecie. Na wspomnienie zasługuje fakt iż św. Teresie przez ponad dwa lata ukazywał się Jezus. Napisała kilka dzieł dotyczących życia duchowego uważanych za kanon literatury chrześcijańskiej. W roku 1970 papież Paweł VI ogłosił Ją doktorem Kościoła. Pierwsze medaliki ze św. Teresą pojawiły się w XVII w.

DSCF0538_crDSCF0542_cr

XVII w. Mały medalik z błogosławioną Teresą od Jezusa i  św. Rodziną z drugiej strony (prawdopodobnie  beatyfikacyjny z 1614 r.). Wymiary: 27 x 16 mm.

DSCF0543_cr DSCF0544_cr

XVII w. Duży  medalik ze świętą Teresą ( widoczna scena zwana jest ” Ekstazą św. Teresy” przedstawiona jak na rzeźbie Berniniego z kościoła Santa Maria della Vittoria w Rzymie ). Natomiast druga strona przedstawia św. Jana od Krzyża współzałożyciela  zakonu karmelitów bosych wraz ze św. Teresą.  Wymiary: 37 x 26 mm.

Św. Jan od Krzyża

Św. Jan od Krzyża właściwie nazywał się Juan de Yepes y Alvarez urodził się 24 .06.1542 r. w Hiszpanii w miejscowości Fontiveros koło Avili a zmarł 14.12.1591 r. w Ubedzie. Poeta , mistyk , karmelita , prezbiter. Wraz z św. Teresą z Avili uważany jest za współzałożyciela zakonu karmelitów bosych. Dokładny życiorys można znaleźć w internecie. Został beatyfikowany w 1657 r. a kanonizowany w 1726 r. 27 grudnia. Jest patronem życia kontemplacyjnego , mistyków , poetów hiszpańskich.

DSCF1518_crDSCF1516_cr

XVIII w.  Medalik  z  wizerunkiem św. Eliasza – proroka , patrona zakonu karmelitów , i św. Jana od Krzyża.  Prawdopodobnie medalik kanonizacyjny.  Wymiary: 35 x 28 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Medaliki na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania

Ważnym wydarzeniem w życiu katolika jest przyjęcie dwóch sakramentów. Pierwszy z nich to: Pierwsza Komunia Święta – sakrament , który sprawia iż po raz pierwszy w pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa pod postacią chleba ( białego opłatka ). Sakrament ten został ustanowiony przez Jezusa w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Po odmówieniu modlitwy Jezus wziął chleb , pobłogosławił go i połamał następnie rozdał swoim uczniom , podobnie wziąwszy kielich z winem , pobłogosławił i podał swoim uczniom. Na chleb mówił „ Oto Ciało Moje „ a na wino „ Oto Krew Moja” dodając na koniec słowa „Czyńcie to na Moją Pamiątkę „. Przez długi czas Pierwsza Komunia Święta była sakramentem przeżywanym wyłącznie w sferze duchowej , natomiast nie towarzyszyła mu oprawa uroczystości rodzinnych i obdarowywania z tej okazji drogimi prezentami. Jako pamiątkę po tym wydarzeniu , uczestnicy otrzymywali dyplom i medalik . Oto kilka wzorów takiego medalika z okresu XIX i XX w.

DSCF1616_crDSCF1617_cr

XIX w. Medalik na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej. Sygnowany AM (Aleksander Magnus). Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0436_crDSCF0437_cr

XIX w.  Medalik na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej. Sygnowany AM (Aleksander Magnus). Rewoliński nr. 1366 . Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF0433_crDSCF0434_cr

XIX w. Pamiątkowy medalik z datą 1876 r,  sygnowany PB ( Paweł Bitschan) . Odmiana nie notowana u Rewolińskiego. Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0441_crDSCF0442_cr

XIX-XX w.  Aluminiowy medalik sygnowany PB  ( Paweł  Bitschan). Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0443_crDSCF0444_cr

XX w. Aluminiowy medalik bez sygnatury. Wymiary: 29 x 20 mm.

DSCF0445_crDSCF0446_cr

XX w. Aluminiowy medalik sygnowany KS . Kasprzykiewicz i Szmakfefer  (sygnatura odwrucona o 180 stopni). Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0447_crDSCF0448_cr

XX w.  Aluminiowy medalik sygnowany SW. Wymiary: 28 x 18 mm.

DSCF0449_crDSCF0450_cr

XX w. Aluminiowy owalny medalik . Średnica: 17 mm.

Drugi natomiast to sakrament Bierzmowania , inaczej zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Istotą tego sakramentu jest namaszczenie Duchem Świętym przez położenie dłoni biskupa na głowie bierzmowanego, tak jak w Biblii Apostołowie kładli ręce na wiernych a oni otrzymywali Ducha Świętego. Jest to sakrament dojrzałości i umocnienia wiary przez działanie w nas siedmiu darów Ducha Świętego. Spotyka się kilka odmian okolicznościowych medalików upamiętniających przyjęcie tego sakramentu , lecz występuje ich znacznie mniej w porównaniu z medalikami upamiętniającymi Pierwszą Komunię.

DSCF0438_crDSCF0439_cr

XIX w.  Medalik na pamiątkę sakramentu Bierzmowania . Sygnowany IB. Rewoliński nr. 1373 . Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0469_crDSCF0470_cr

XX w. Aluminiowy medalik Na Pamiątkę Bierzmowania sygnowany  KS. Kasprzykiewicz i Szmakfefer.  Wymiary: 28 x 19 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Boża Leśniańska – (Matka Jedności i Wiary)

Jednym ze znanych Podlaskich Sanktuariów Maryjnych jest Leśna Podlaska. Miejscowość ta zasłynęła dzięki znalezionej tam w 1683 r. dnia 26 września kamiennej płaskorzeźbie z wizerunkiem Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus , która znajdowała się na drzewie gruszy. Znalazcami było dwóch małych chłopców: Aleksander Stelmaszczuk (9 lat) i Miron Makaruk (10 lat), którzy paśli bydło . Wizerunek został umieszczony na dworze dziedzica Leśnej – Pawła Michałowskiego , który nakazał zbudowanie drewnianego kościółka w miejscu odnalezienia płaskorzeźby. Trzy lata później w 1686 r. w nowo powstałym kościółku umieszczono kamienną ikonę. W roku 1700 po wcześniejszym przesłuchaniu świadków , biskup Franciszek Prażmowski uznaje cudowność łask i zezwala na publiczny kult Maryjny. W 1716 r. książę Karol Stanisław Radziwił , funduje złote korony. Wzrost kultu sprawił iż w 1731 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni , która trwała do 1758 r., oraz sprowadzono paulinów do opieki nad parafią. Za aktywną pomoc powstańcom w powstaniu styczniowym sanktuarium zostało w 1874 r. zmienione na cerkiew. Jednak  Biskup Janowa – Beniamin Szymański przewidując po powstańcze represje wcześniej ukrył oryginał kamiennej ikony Matki Bożej u sióstr Benedyktynek w Łomży.

DSCF0406_crDSCF0407_cr

XIX w. Polski medalik ze sceną zjawienia MB Leśniańskiej na drzewie gruszy . Na rewersie widoczna postać św. Wiktora Męczennika , którego relikwie znajdują się w bazylice w Leśnej Podlaskiej. Sygnowany :WL. Rewoliński nr. 570. Wymiary: 25 x 18 mm.

.1a1b

XIX w. Bardzo ciekawa odmiana medalika z nietypowymi napisami na awersie: M.B.  LESZNICKA  lub LASZNICKA  Z  NAD NAMI , a na rewersie :  S: ANTONI MOGILEWSKI . Odmiana nie notowana u Rewolińskiego. Wymiary: 25 x 19 mm.

DSCF1356_crDSCF1357_cr

XX w. A dokładniej 1919 r.  Aluminiowy medalik  upamiętniający rocznicę objawienia  Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Wymiary: 27 x 19 mm.

Po intensywnych poszukiwaniach oryginał został odnaleziony w 1926 r., a w dniach 22 -25 września 1927 r. w uroczystej trzydniowej procesji dokonano uroczystego powrotu cudownej ikony Matki Bożej do Leśnej. W roku 1963 prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przyozdobił wizerunek koronami papieskimi. Od 1980 r. została wprowadzona stała nowenna każdego 26 dnia miesiąca , która przyczyniła się do znacznego ożywienia kultu Matki Bożej i łask za jej pośrednictwem wypraszanych. W 1981 r. Stolica Apostolska nadaje nowy tytuł Matce Bożej – „ Matka Jedności i Wiary”, a w 1983 r. odbyły się uroczystości 300 – lecia zjawienia cudownej ikony Matki Bożej.

DSCF0410_crDSCF0411_cr

XX w.  Medalik szkaplerzny z MB Leśniańską.  Średnica : 19 mm.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Św. Antoni Padewski

 Jednym ze znanych i czczonych świętych w Kościele Katolickim jest św. Antoni Padewski. Urodzony w Lizbonie w 1195 r. , zmarł w okolicach Padwy w 1231 r. Pochodził z zamożnej rodziny a właściwie na imię miał Fernando Martins de Bulhões . Jako młodzieniec wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna gdzie studiuje treści świętych ksiąg i klasycznych dzieł łacińskich, a w 1219 r uzyskuje święcenia kapłańskie. W roku 1220 opuszcza macierzysty zakon i wstępuje do Franciszkanów ( gdzie przybiera imię Antoni ) z zamiarem wyruszenia na misję ewangelizacyjną do Maroka. Jako franciszkanin studiuje dzieła św. Franciszka oraz Pismo Święte. Udziela się jako kaznodzieja, a szczególny dar wymowy sprawia iż jego kazania przyciągają tłumy wiernych. Podejmuje próbę misji do Maroka ,lecz ze względu na chorobę zostaje we Włoszech . Tam pracował jako wykładowca na uniwersytecie w Montpellier i Tuluzie . W 1227 r. zostaje prowincjałem obszaru Emilia – Romania , gdzie przez trzy lata pisze kazania niedzielne na zlecenie papieża Grzegorza IX . Od czerwca 1230 r. przebywa w klasztorze Świętej Marii w Padwie , gdzie następnego roku ciężko choruje i umiera. Jego zaledwie 36 letnie życie sprawia iż zyskał miano doktora Kościoła Katolickiego , a sam zyskał przydomek „ młota na heretyków”. Zaledwie 352 dni po jego śmierci zostaje ogłoszony świętym przez papieża Grzegorza IX.

DSCF0358_crDSCF0360_cr

XIX w. Medalik ochronny z ciekawą sentencją:” OTO KRZYŻ PAŃSKI + UCIEKAJCIE SZATANI + ZWYCIĘRZY LEW Z POKOLENIA IUDY + Z RODU DAWIDA ALLELUJA „ , na rewersie: ” LIST SKUTECZNY ŚW. ANTONIWGO PADEWSKIEGO DO ZROZPACZONEJ OSOBY „. Do tego medalika mam szczególny sentyment iż od niego zacząłem zbieranie starych medalików. Wymiary: 37 x 16 mm.

 

W ikonografii przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus , które wedle wierzeń ukazało się św. Antoniemu i zapewniło go że Bóg go kocha.

DSCF0419_crDSCF0420_cr

XVIII w. Mały medalik ze  św. Antonim i św. Franciszkiem. Złamane uszko. Średnica: 15 mm.

dscf1706_crdscf1705_cr

XII – XIII w.  Duża odmiana medalika ze św. Antonim i św. Franciszkiem.  Wymiary: 37 x 23 mm.

DSCF0402_crDSCF0403_cr

XIX w. Polski medalik z MB Częstochowską i św. Antonim Padewskim.  Sygnowany  IB ( Jan Bitschan  1828 – 1878 r. ) znany Warszawski wytwórca medalików. Rewoliński nr. 325. Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF0361_crDSCF0362_cr

XIX w. Zachodni medalik ze św. Antonim i Aniołem Stróżem . Wymiary: 26 x 18 mm.

 

Św. Antoni najbardziej znany jest z tego iż jest patronem osób i rzeczy zaginionych i zagubionych..

DSCF0363_crDSCF0364_cr

XIX w. Polski medalik ze św. Antonim Padewskim i św. Franciszkiem z Asyżu.  Rewoliński nr. 1170 .  Wymiary: 22 x 18 mm.

DSCF0365_crDSCF0366_cr

XIX – XX w.  Lubelski medalik ze św. Antonim Padewskim ( patronem  Lublina ) i wizerunkiem  skradzionych  relikwii Drzewa Krzyża Świętego  , które znajdowały się  w Kościele  Dominikanów w Lublinie. Wymiary: 35 x 20 mm.

DSCF0367_crDSCF0368_cr

XIX w. Mały medalik z MB. Częstochowską i św. Antonim Padewskim. Sygnowany WL (Wilhelm Lange ). Wymiary: 20 x 13 mm.

DSCF0369_crDSCF0370_cr

XX w. Aluminiowy medalik ze św. Antonim wybity na pamiątkę Misji Świętych  ( Często prowadzonych w wielu parafiach na przełomie  XIX i początku XX w.). Wymiary : 28 x 16 mm.

DSCF0595_cr DSCF0596_cr

Koniec XIX – XX w.  Podobny  aluminiowy medalik  ze św. Antonim , na rewersie ” Pamiątka Św. Missyi”  Różnice w pisowni słoaw Misji , tutaj pisane przez dwa „S”. Medalik sygnowany  PB (Paweł Bitschan). Wymiary: 29 x 16 mm.

DSCF0373_crDSCF0374_cr

 XX w.  Aluminiowy zachodni medalik z wizerunkiem NMP  Niepokalanie Poczętej  i św. Antoniego Padewskiego. Wymiary: 28 x 20 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Matka Boża Różańcowa i św. Dominik

 Jednym z często spotykanych określeń Matki Bożej jest tytuł Matka Boża Różańcowa lub Królowa Różańca Świętego. Ten przydomek został nadany od popularnej w średniowieczu modlitwy zwanej Psałterzem Najświętszej Maryi Panny lub Modlitwą Różańcową. Do odmawiania tej modlitwy wierni często używają tzw. sznurów modlitewnych zwanych „ Różańcami” ( pomagają one w odmawianiu odpowiednią ilość razy dany fragment modlitwy ). Sama forma odmawiania „ Różańca” zmieniała się przez wieki , a ostatnia zmiana odbyła się w 2002 r. przez dodanie czwartej tajemnicy tzw. „ Tajemnicy Światła „ przez św. Jana Pawła II. Pierwotnie zakony benedyktynów używał sznura modlitewnego do odmawiania 150 psalmów , a dla mnichów nie umiejących czytać i liczyć do odmawiania prostej modlitwy „ Ojcze nasz”. W XII w. zakony cysterskie używały sznurów modlitewnych do odmawiania 50 pacierzy „Ojcze nasz” zwanych „ Rosarium” czyli Wieniec z róż. Prekursorem obecnej formy różańca był Dominik z Prus , mnich z klasztoru w Trewirze, który w 1409 r. podzielił życie Jezusa i Maryi na 50 tajemnic. Ułożył on tzw. „Złoty Różaniec” , który składał się z 50 tajemnic i 50 „ Zdrowaś Mario”. Po pewnym czasie Dominikanie z Kolonii wyodrębnili 15 kluczowych tajemnic skracając tym „Złoty Różaniec” do formy prostszej do zapamiętania i dodają 150 „Zdrowaś Mario”. Następnie założyciel Bractwa Różańcowego – Jakob Sprenger dodaje „Ojcze Nasz” po każdej dziesiątce „ Zdrowaś Mario” ,ta forma zyskała nazwę Różańca Maryjnego lub Dominikańskiego. W 1569 r. papież Pius V oficjalnie zmienia nazwę z „Psałterz „ na „Różaniec Najświętszej Maryi Panny” i dzieli 15 tajemnic na 3 części ( radosną , bolesną i chwalebną). To kilka kluczowych faktów z historii „Różańca”.

DSCF0327_crDSCF0328_cr

XIX w. Polski medalik z MB Różańcową i MB Szkaplerzną.  Wymiary: 27 x 21 mm.

Duchowe znaczenie modlitwy różańcowej jest bardzo duże a modlący mogą wyprosić wiele łask. Sama Matka Boża w objawieniach w Lourdes i Fatimie prosiła o nieustającą modlitwę na różańcu.

DSCF0325_crDSCF0326_cr

XVIII w. Pozłacany medalik z MB Różańcową i św. Dominikiem.  Ciekawa forma. Wymiary: 36 x 28 mm.

Od XVII w. zaczęły pojawiać się pierwsze medaliki z wizerunkiem MB Różańcowej i św. Dominika Guzmana kaznodzieja (założyciela zakonu dominikanów ), któremu według legendy ukazała się Matka Boża i podarował różaniec. Nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej legendy , istnieją przypuszczenia iż omyłkowo przypisano status bycia prekursorem modlitwy różańcowej św. Dominikowi zamiast Dominikowi z Prus. Na rozpowszechnienie tej legendy miał duży wpływ zakon Dominikanów , który miał swój wkład na obecną formę modlitwy różańcowej. Popularność modlitwy na różańcu sprawiła iż pokazało się wiele odmian medalików w różnych językach a i istnieje wiele obrazów i wizerunków MB Różańcowej. Jednym ze znanych jest wizerunek MB Pompejańskiej gdzie widzimy dodatkowo postać św. Dominika i św. Katarzyny z Sieny jak otrzymują różaniec.

DSCF0329_crDSCF0330_cr

XVIII – XIX w. Medalik z MB Różańcową , św. Dominikiem i św. Katarzyną z Sieny. Na rewersie widzimy św. Rodzinę. Słaby stan zachowania wykonany w Rzymie. Średnica: 26 mm.

DSCF0339_crDSCF0340_cr

XVIII – XIX w.  Medalik  z MB Różańcową  i prawdopodobnie  św. Dominikiem.  Stan medalika nie pozwala na dokładne odczytanie napisu ( może to być postać innego świętego ). Wymiary: 32 x 22 mm.

DSCF0333_crDSCF0334_cr

DSCF0335_crDSCF0336_cr

XIX w. Dwa podobne medaliki z MB Różańcową i św. Dominikiem . Wymiary: 30 x 22 mm.

DSCF0332_crDSCF0331_cr

XIX- XX w. Duży mosiężny medalik. Wymiary: 38 x 28 mm.

DSCF0337_crDSCF0338_cr

XIX w. Niemiecka odmiana medalika z MB Różańcową i św. Dominikiem. Wymiary:  26 x 18 mm.

DSCF0230_cr

XIX w.  MB Różańcowa na krzyżyku odpustowym z Częstochowy.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Cudowny Medalik

 O Cudownym Medaliku Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny napisano już tak wiele,iż pewnie ja nic nowego nie wymyślę , lecz warto wspomnieć te najistotniejsze sprawy.  Fenomenem tego medalika jest to, iż został on objawiony dnia 27 listopada 1830 r. w Paryżu  św. Katarzynie Laboure . W tym objawieniu Matka Boża nakazała wybicie medalika według ukazanego wzoru i obiecała wiele łask dla tych co z wiarą będą go nosili. Bardzo istotne jest przesłanie ikonograficzne medalika. Na awersie widzimy postać Matki Bożej z rozłożonymi rękami z których wychodzą świetliste promienie (symbol łask ), stojącej na kuli ziemskiej , która stopami depcze węża ( symbol szatana ). W otoku znajduje się modlitwa „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Spotyka się odmiany z napisem ” bez zmazy poczęta”. Ta modlitwa potwierdza istniejący dużo wcześniej kult Maryi Niepokalanie Poczętej , a duża popularność medalika przyczynia się do tego, że 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX oficjalnie ogłasza dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Natomiast rewers medalika ukazuje Krzyż połączony i górujący nad literą M i dwa Najświętsze Serca ( czczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało też objawione i wiąże się z wieloma łaskami ), natomiast Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem symbolizuje współcierpienie i udział w zbawiennej męce Jej Syna. Świadczy to o tym iż Matka Boża jest naszą największą orędowniczką , która wstawia się za nami i wyprasza nam zdroje łask. W otoku widzimy 12 gwiazd (wieniec Maryi ) co ciekawe gwiazdy te nie zostały objawione , lecz dodał je projektant i wykonawca pierwszych medalików  jubiler Adrien-Jean-Maximilien Vachette (1753 – 1839) w 1836 r. Sam medalik po oficjalnym zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską w 1838 r. nazwy „Cudowny Medalik”

 stał się bardzo popularny na całym świecie i doczekał się wielu różnojęzycznych odmian. Są potwierdzone liczne łaski jakich dostąpili wierni noszący ten medalik z ufnością na szyi. W Polsce największym propagatorem tego medalika był św. Maksymilian – Maria Kolbe , założyciel „Rycerstwa Niepokalanej”. W Niepokalanowie do dziś wytwarzane są Cudowne Medaliki.

DSCF0292_crDSCF0293_cr

Polska współczesna odmiana Cudownego Medalika.  Wymiary: 25 x 16 mm.

 DSCF9990_crDSCF9992_cr

XIX – XX w. Polska odmiana  Cudownego Medalika  ,  modlitwa w otoku ” BEZ ZMAZY POCZĘTA”.  Wymiary: 28 x 19 mm.

DSCF0290_crDSCF0291_cr

Aluminiowy  medalik  z  1904 r. upamiętniający  50 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Wymiary: 25 x 19 mm.

SAM_1330_crSAM_1331_cr

XX w. Aluminiowy Cudowny Medalik , sygnowany KS  (Kasprzykiewicz i Szmakfefer). Wymiary: 26 x 15 mm.

do Ciebie uciekamy

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi

    Choć nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi znane było już w średniowieczu ( od XIII w.), to do rozpowszechnienia kultu Najświętszego Serca Jezusa najbardziej przyczyniły się cztery objawienia jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque w latach 1673 – 75. W tych objawieniach Jezus przekazał jaki ogrom łask doznają ci , którzy będą czcili Jego Serce i odprawią nabożeństwa dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca.

Oto 12 obietnic danych przez Jezusa:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z   rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i  że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 Wzrost kultu przyczynił się do pojawienia się medalików z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.

DSCF9982_cr

XVII w. lub starszy rewers ołowianego medalika  z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa  i tz.  Okiem opatrzności  symbolizującym Boga Ojca.   Wymiary: 25 x 25 mm.

DSCF9912_cr

Rewers  XVIII w. medalika  z wizerunkiem  Najświętszych Serc.

DSCF9888_crDSCF9889_cr

XIX w. Medalik  Polski  z wizerunkiem Najświętszych Serc.  Rewoliński nr. 872.  Wymiary: 25 x 18 mm.

DSCF1613_crDSCF1614_cr

XIX w. Polski medalik z Najświętszymi Sercami. Rewoliński nr 875.  Wymiary: 27 x 19 mm.

DSCF9992_cr

XIX w. rewers  Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP. przedstawiający  Święte Śerca.  Wymiary: 27 x 20 mm.

MB Częstochowska i Najświętsze Serca

MB Częstochowska i Najświętsze Serca

XIX w. Ozdobny medalik z MB Częstochowską i Najświętszymi Sercami.

DSCF9995_cr

XX w. rewers  Medalika Szkaplerznego z wizerunkiem Jezusa z Najświętszym Sercem. Wymiary: 22 x 15 mm.

DSCF0083_crDSCF0084_cr

XX w. aluminiowy medalik wybity dla członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa.  Średnica:  21 mm.

DSCF0283_crDSCF0284_cr

Lata 80 XX w. druga odmiana medalika dla Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa.  Średnica:  17 mm.

DSCF0281_crDSCF0282_cr

Duży aluminiowy medalik z  XX w.( prawdopodobnie okres międzywojenny ), wykonany dla Bractwa Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Bractwo czciło kult Miłosierdzia Bożego a Najświętsze Serce Jezusa było jego symbolem. Wymiary: 38 x 29 mm.

DSCF0319_crDSCF0320_cr

Dwa XIX w. polskie medaliki z wizerunkiem Jezusa z Najświętszym Sercem . Ciekawa formuła” Z TWĄ OFIARĄ OFIARUJĘ , MODŁY KRZYŻE  SPRAWY MOJE”.  Odmiana podobna do Rewolińskiego nr. 891 , 895 , 897 , 900 , 901.  Wymiary: 25 x 19  i 29 x 20 mm.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Gadu-Gadu Live
 • Poleć
 • RSS